MISTERION RIVIERA

Osnovni podaci o poduzeću:

Naziv poduzeća: Misterion Riviera d.o.o.

Adresa i sjedište: Kamanje 106, 47 282 Kamanje, Hrvatska

OIB: 05435447110

Poslovna banka: Karlovačka banka

IBAN: HR2924000081110443798

Oblik vlasništva: Javno – privatno

Godina osnivanja: 2020.

Direktor: Krešo Rogoz

Mob: +385 99 5484 002

e-mail: info@misterion-riviera.com